Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 246, 6 december 2015--

Geachte ,


Koningin Beatrix Kazerne De Haag Op de SMC-website is een bericht geplaatst over het niet afstoten door Defensie van deze kazerne. Formeel is nog niet bekend welke functie de kazerne gaat krijgen. In de wandelgangen vernamen we dat er mogelijkerwijs eenheden van de Koninklijke Marechaussee zullen worden gehuisvest. Door de recente uitbreidingsplannen van de KMar is er vooral behoefte aan ruimte voor het personeel van de nieuwe bewakings- en beveiligingstaken. Eerder schreven we daar al over.


Diplomauitreiking Op 13 november werden in de sportzaal van de Koning Willem III-kazerne diploma's uitgereikt aan een twintigtal marechaussees. Ten overstaan van familie en vrienden legden zij de eed af op de standaard van het Wapen.  Kolonel Jan Roede overhandigde hen hun welverdiende diploma, twee SMC-veteranen, Cees van Ingen en Jaap Gatsma assisteerden hierbij. SMC werd tevens vertegenwoordigd door ons redactielid Willem Geense. Muzikale begeleiding is op een voortreffelijke manier verzorgd door het trompetterkorps. Op www.marechausseecontact.nl is een foto-impressie van de uitreiking te zien.


Uitreiking Nobel-insignes info #4  Zoals we al eerder meedeelden heeft SMC de organisatie op zich genomen van de bijeenkomst waarop de Nobelprijs draag-insignes aan Libanon-veteranen, beroeps en dienstplichtig, van de Koninklijke Marechaussee  zullen worden uitgereikt.  De uitreiking is bestemd voor zowel SMC-begunstigers als overige marechaussees die in Libanon gediend hebben. Het programma is inmiddels ook bekend geworden: 22 januari 2016 | Koning Willem III-kazerne |10.30 ontvangst  | 11.15 toespraken | 11.45 uitreikingen | 12.15 aperitief | 13.15 lunch | 14.15 einde. Zie ook pagina 6 van het decembernummer van Marechaussee Contact dat binnenkort verschijnt.


Marechaussee Contact december 2015 In dit weekend wordt de proef van de opmaak gecorrigeerd, waarna de definitieve versie aanstaande dinsdagochtend naar de drukker gaat. Alles is erop gericht om nog voor de kerst ons blad bij de SMC-begunstigers te bezorgen.


Contactmiddag te Buren Ook in 2016 wordt het SMC-jaar weer geopend met de jaarlijkse contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren en wel op 10 maart . In het decembernummer van Marechaussee Contact zal in de agendarubriek nadere informatie worden opgenomen. . De contactmiddag is voor alle SMC-begunstigers bestemd!


Jaarvergadering Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)  Tijdens de hierboven genoemde contactmiddag zal RVMC haar jaarvergadering houden. In de loop van de middag gaan de RVMC-leden naar een separate vergaderruimte, om zich later weer bij de overige deelnemers aan de contactmiddag te voegen. Nadere informatie o.a. over agendapunten volgt zowel op onze website als in een van de komende nieuwsbrieven.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

04-12-2015 Geen overtredingen bij visserscontrole Den Oever
03-12-2015 Diploma uitreiking 13 november 2015
03-12-2015 Tentoonstelling 'Koloniale oorlog 1945-1949. Gewenst en ongewenst beeld.'
02-12-2015 Gemeente kijkt naar gebouw Marechaussee als mogelijke opvanglocatie
01-12-2015 Explosieven Opruimingsdienst Defensie waarschuwt voor vuurwerkbommen
30-11-2015 Protesten bewoners AZC Weert
29-11-2015 . Wie komen in actie bij een terroristische aanval in Nederland?


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen zolang de voorraad strekt het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Het boek is  voor bezoekers van het museum  in de museumwinkel van het  Marechausseemuseum te koop, speciale prijs : € 25,-- . Een cadeau voor Sint Nicolaas of voor onder de Kerstboom?


SMC-begunstiger worden? Voor € 15,-- per jaar ondersteunen bijna drieduizend begunstigers onze stichting. In ruil daarvoor ontvangen ze zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Daarnaast verleent SMC algemene en persoonlijke diensten aan haar begunstigers, zoals excursies, bijeenkomsten, reünies, informatie over de KMar anno 2015 en aan en over KMar-veteranen en reservisten etc.  Bent u  oud-marechaussee, beroeps of dienstplichtig en nog geen begunstiger, dan vragen we u te overwegen begunstiger van SMC te worden, duizenden gingen u sinds 1975 voor! ( en als extra premie ontvangt u bovengenoemd boek als welkomstgeschenk bij aanmelding voor minimaal twee jaar!, zo lang de voorraad strekt.)   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129. 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

22-01-2016 SMC/KMar Uitreiking Nobel-insignes Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
10-03-2016 SMC Contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren
02-06-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-1 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  | locatie vooralsnog onder voorbehoud
27-07-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-4 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
09-09-2016   Reünie Beroepslichting  | 1976-5 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn 
     
     

Museum tijdens kerstvakantie  Het Marechausseemuseum zal tijdens de kerstvakantie (van 19 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016) extra lang geopend zijn. En wel van 11.00 tot 16.30 uur. Voor kinderen zullen er extra activiteiten worden georganiseerd.


Buren bij Kaarslicht'  Zaterdag 19 december as. van 19.00 tot 21.00 uur zal het pittoreske stadje Buren verlicht worden met duizenden kaarsen.  De Koninklijke Marechaussee draagt een steentje bij door het openstellen van de in kerstsfeer gebrachte museumdependance aan de Weeshuiswal, waar het Koperkwintet van het Trompetterkorps KMar op zal treden. Voorts zullen re-enacters van o.a. het Historisch Depot Koninklijke Marechaussee door de stemmig verlichte straten van Buren ‘patrouilleren’. Het is zeker de moeite waard om Buren dan te bezoeken!  En last but not least: ook het Koninklijke Weeshuis, waar ons museum in gehuisvest is, zal door kaarslicht verlicht worden.


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

19-12-2015   Buren bij Kaarslicht |  zie website en hierboven voor meer informatie
10-03- 2016   SMC-contactdag | Marechausseemuseum | Buren   Noteer datum al vast | info volgt
12-03- 2016   Foto's determineren | Bronbeek | Arnhem
     
     

Redactie SMC  

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website