Nieuwsbrief

Multifunctionele accommodatie Hoek

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de multifunctionele accomodatie (mfa) en de wijk Windlust 2. Ook praten we u bij over de ontwikkeling bij Langestraat 21 in Hoek.

Aanbesteding mfa Hoek


De aanbesteding voor de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) loopt. Binnenkort volgt de voorlopige en daarna definitieve gunning.

 

De geselecteerde partij werkt de plannen vervolgens uit tot een definitief en technisch ontwerp. Naar verwachting kan de bouw in het najaar van 2024 starten. Het plan is dat het gebouw in het schooljaar van 2025-2026 gereed is.

Werkzaamheden Windlust 2

 

Volgende week (week 24) begint aannemer H4A met de aanleg van de bouwstraat vanaf de Koudepolderstraat tot aan de locatie van de mfa. Het bouwverkeer gaat tijdens de bouw via deze straat. 

 

Bewoners van de Koudepolderstraat ontvangen hierover nog een brief van de aannemer. De bloembakken in de Koudepolderstraat kunnen in principe blijven staan. Na de zomervakantie start de aannemer met het aanleggen van de riolering. Ook leggen ze dan de bouwstraat voor de twaalf woningen in Windlust 2 aan. Deze werkzaamheden zijn eind 2024 afgerond.

Woningen Windlust 2

 

In de noordoosthoek van Windlust 2 realiseren we twaalf woningen. Afgelopen tijd werkten we het verkavelingsplan verder uit. Zie de afbeelding hiernaast.

 

Het plan bestaat uit vier kavels voor vrijstaande woningen en acht rijwoningen. Komend najaar verkoopt de gemeente de kavels voor vrijstaande woningen. Een, nog te selecteren, projectontwikkelaar verkoopt de rijwoningen.

Ontwikkelingen zorgwijk

 

ZorgSaam, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente onderzoeken de toekomstige behoefte aan ouderenzorg in de kern Hoek. Aan de hand daarvan werken we de plannen voor een zorgwijk in Hoek verder uit. 

Woningbouw Langestraat 21

 

Fluvium Vastgoed BV werkte de plannen voor tien seniorenwoningen verder uit. De verkoop is gestart. Meer informatie over de verkoop staat op WoonWel Hoek.

 

De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is aangevraagd. We verwachten de omgevingsvergunning komend najaar te verlenen.

Dorpshuis Molenplein

 

Als de mfa gereed is komt het huidige dorpshuis, aan het Molenplein, leeg te staan. We willen het gebouw zo snel mogelijk na de verhuizing slopen. We starten daarom binnenkort met de voorbereidende onderzoeken voor de sloop.

 

We denken samen met de dorpsraad na over hoe we de bewoners van Hoek kunnen betrekken bij de toekomstige invulling van deze plek. 

School Narcissenlaan


Ook het huidige schoolgebouw aan de Narcissenlaan komt na de realisatie van de mfa leeg te staan. Na de verhuizing willen we de school zo snel mogelijk slopen. We starten binnenkort met de voorbereidende onderzoeken voor de sloop.

 

Na de sloop van de huidige school willen we woningen realiseren op deze plek. Het plan hiervoor werken we de komende tijd uit.

Meer informatie

Meer informatie over het project staat op de projectpagina www.terneuzen.nl/mfahoek. Hier kunt u ook eerder verzonden nieuwsbrieven terug lezen. 

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over dit project, kunt u een e-mail sturen naar mfahoek@terneuzen.nl of bellen naar tel. 14 0115.

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om af te melden.