Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 71, januari 2019

Inhoud

Bijeenkomsten

14-01    Centraal Aanmelden Intake
Woerden
15-01     TrajectPlanner
Woerden
15-01   OnderwijsOnline
Woerden
17-01Kennissessie ECK-ID & ADFS
Woerden
18-01Ambassadeursbijeekomst
Den Haag
24-01
25-01
saMBO-ICT Conferentie
Den Bosch
28-01saMBO-ICT gebruikersdag
Utrecht
30-01Digitalisering examendossiers
Woerden
31-01IT-Panel
Woerden
7-02Gebruikersbijeenkomst PortalPlus
Woerden

Een actueel overzicht van onze bijeenkomsten is te vinden op sambo-ict.nl/agenda
 

Inleiding

Hopelijk is iedereen een beetje uitgerust om aan het nieuwe jaar te beginnen. De mbo agenda voor het jaar 2019 is flink gevuld. We blijven bezig met informatiebeveiliging en privacy (de benchmark komt uit), met onderwijslogistiek (het referentiemodel), met leermiddelen (juridisch kader en keuzevrijheid), enzovoort, enzovoort.

Gelukkig hebben we een strategische agenda, een enthousiast team en een betrokken sector. Samen kunnen we veel voor elkaar krijgen, dat heeft 2018 ons weer geleerd. De strategische agenda geeft richting aan de activiteiten die we samen met de sector ontplooien.

Jan Bartling

39e saMBO-ICT Conferentie

De 39e saMBO-ICT conferentie in Den Bosch gaat op donderdag 24 januari om 16 uur van start. We zijn bij het Koning Willem 1 College, of beter in “de school voor de toekomst” te gast. De donderdag is vooral bedoeld om collega’s te ontmoeten en je door onze Keynote Job van der Hurk te laten inspireren. Job neemt ons mee in de geheimen van onze hersenen. Op vrijdag gaan we verder met ons goed gevulde programma. Naast het programma is er vrijdag ook een speciale sessie om meer van KW1C aan de weet te komen. Kortom weer een boeiende conferentie die je niet mag missen. Voor informatie en aanmelden kijk hier.

saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019

In het jaarrooster voor de gebruikersdagen hebben we een wijziging doorgevoerd om te voorkomen dat het MBO-congres op 9 april niet op de dag na de gebruikersdag plaatsvindt. De gebruikersdag is daarom verschoven van 8 naar 15 april 2019. Werkt u uw agenda direct even bij, zodat er geen misverstanden door deze wijziging ontstaan? Voor de volledigheid alle gebruikersdagen van 2019 op een rij: 28 januari, 15 april, 17 juni, 7 oktober en 2 december.

Het programma voor 28 januari is bijna rond. Naast de gebruikelijke updates van saMBO-ICT en DUO, staan deze keer de onderwerpen RIO en Certificaten er op. RIO, omdat het testen en implementeren daarvan eind 2019 gaat plaatsvinden. En certificaten, omdat er naast het diplomagerichte onderwijs weer steeds meer aandacht komt voor het behalen van certificaten. Ook zal er wellicht nog even teruggeblikt worden op de livegang van Doorontwikkelen BRON vavo. Kijk voor alle informatie over de gebruikersdagen op onze site.

Ambassadeursnetwerk

De MBO Ambassadeurs komen weer bijeen op vrijdag 18 januari bij ROC Mondriaan in Den Haag, met als centrale vraag: hoe kan het onderwijs maximaal profiteren van de technologische ontwikkelingen. De ict-voorzieningen zijn vaak prima op orde, maar hoe helpen we docenten om er de goede dingen mee te doen? Tijdens het interactieve middagdeel verplaatsen wij ons in de rol(len) die de i-coach daarin kan vervullen en krijgen we een voorproefje van de peergang Bruggen Bouwen. Interesse in deelname? Vraag de ambassadeur van jouw instelling of neem contact op met martijn.bijleveld@sambo-ict.nl.

KDO365 gaat naar Groningen op 24 mei

Op 14 december was er een zeer drukbezochte Kennisdelingsbijeenkomst Office 365 bij Microsoft op Schiphol. saMBO-ICT organiseert rondom dit thema al jaren kennisdelingsbijeenkomsten, afwisselend op locatie van een instelling of bij Microsoft op Schiphol. Deze versie van #KDO365 was extra spannend, want het kantoor van MS was nog maar net geopend en nog nooit had men zoveel bezoekers tegelijkertijd gehad.

Sinds 2018 organiseren we deze #KDO365 bijeenkomsten samen met het hbo. Op 24 mei is er echt sprake van een gezamenlijke aanpak; Noorderpoort en de Hanzehogeschool pakken dan samen het stokje op. Wil je nog even terugkijken naar de conferentie van december 2018, dat kan hier.

saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019

Op 27 en 28 maart a.s. organiseert het CvI samen met gastcollege ROC Mondriaan hun jaarlijkse conferentie. Deze conferentie vindt plaats in het Car Jeans (ADO) Stadion in Den Haag. De conferentie verwacht weer een groot aantal bezoekers (1000+) en biedt een grote variëteit aan workshops.

saMBO-ICT en Kennisnet zijn als partners van CvI weer in de gelegenheid gesteld in een eigen ruimte een aantal presentaties in te vullen. We hebben ervoor gekozen de strategische agenda digitalisering als uitgangspunt te nemen. Deze loopt dan ook als rode draad door onze verschillende workshops heen! De workshops die we over de digitaliseringsagenda aanbieden gaan over: Leven lang Ontwikkelen, Digitaal Burgerschap, Onderwijslogistiek, Leermiddelen, Eigen Studentendossier, Professionalisering docenten en Dataondersteund leren. Daarnaast doen we met de onderwerpen “Vroegtijdig aanmelden” en “Centraal aanmelden” ook mee aan de 15 minuten durende MBO Talks. Samen met de MBO Raad wordt er een presentatie over IBP met de focus op privacy gegeven, is er een keynote presentatie van Kennisnet over technologietrends beschreven in het nieuwe Technologie kompas en zijn er enkele workshops over de Community of Practice (CoP) waar saMBO-ICT en Kennisnet aan meewerken.
We hopen jullie ook in Den Haag te ontmoeten!

Netwerk Onderwijslogistiek

De eerste netwerkbijeenkomst voor 2019 zal plaatsvinden op 7 maart a.s. In de planning staat een datum in februari, deze hebben we verplaatst omdat in regio Noord de voorjaarsvakantie gepland staat. Deze bijeenkomst vindt plaats van 14.00 – 19.30 uur bij Vergadercentrum Domstad in Utrecht: aanmelden kan hier.

Het onderwerp wordt ‘vervagen van grenzen’. Een externe spreker zal een bijdrage leveren door dit onderwerp te verbinden met flexibilisering van onderwijs. Eén mbo-instelling heeft een toezegging gedaan een praktijkcasus te delen waarin de do’s and dont’s voor het aanbieden van gezamenlijk onderwijs tussen instellingen aan de orde komt. Graag vinden we nog een andere enthousiasteling die ons wil meenemen in een praktijkcasus. Vervagen van grenzen gaat bijvoorbeeld over doorlopende leerlijnen, symbiose tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, het aanbieden van onderwijs met andere instellingen of opleidingsdomeinen, e-learning, blended learning etc. Wil je een onderwerp oppakken en zie je dit graag met elkaar uitgediept, laat het ons weten!

Referentiemodel Onderwijslogistiek in het mbo

Het referentiemodel onderwijslogistiek is aan de instellingen tijdens de laatste netwerkbijeenkomst en de Algemene Leden Vergadering van de MBO Raad aangeboden. Voor alle instellingen zijn er minimaal twee ‘dozen’ beschikbaar. Is er bij de instelling nog geen referentiemodel onderwijslogistiek in het mbo ontvangen, neem dan contact met ons op: info@sambo-ict.nl. Met dit gereedschap lukt het, met een multidisciplinair team het goede gesprek te voeren over de onderwijslogistiek binnen je organisatie. Je kan er vraagstukken mee identificeren, de actoren in beeld brengen en benodigde resultaten beschrijven. Het is mogelijk met behulp van het model een implementatieplan op te tekenen, mist alleen het tijdspad. Maar heb je onderwijslogistiek in de vingers, dan ben je ook een kei in plannen en organiseren!

Tijdens de saMBO-ICT conferentie op 25 januari a.s. zal in een workshopsetting met het model gewerkt worden. Mocht je een eerste introductie willen om dit op een later tijdstip in je eigen instelling in te zetten: dit is het moment om je te laten inspireren.

Masterclass Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek staat hoog op de agenda van de mbo-instellingen. Het bestuursakkoord trots, vertrouwen en lef herbergt impliciet en expliciet veel uitdagingen met name op de flexibilisering en personalisering van het mbo onderwijs. Onderwijslogistiek ondersteunt bij het samenbrengen van de leervraag van de student en het onderwijsaanbod van de instelling. Graag ondersteunt saMBO-ICT in samenwerking met Tias, business school for business and society, besturen en directies met een masterclass onderwijslogistiek. In deze masterclass komt de theorie en de praktijk uit andere bedrijfstakken aan bod die helpen bij het maken van strategische keuzes en het sturen van de operatie op dit complexe onderwerp.

 De eerste sessies zijn succesvol verlopen en deelnemers zijn enthousiast over de inhoud en de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over dit redelijk nieuwe onderwerp. Alle tot op heden aangeboden masterclasses zijn volgeboekt. We kunnen nog één nieuwe datum bieden, namelijk 2 en 3 april 2019. Aanmelden kan hier, uitgebreidere informatie over inhoud en indeling is hier beschikbaar. 

Regie op leermiddelen

Het thema leermiddelen is binnen de MBO Raad en saMBO-ICT een belangrijk thema. In de strategische agenda is het daarom een van de zeven prioriteiten waar we binnen de sector de komende jaren aandacht aan gaan geven.

In de agenda wordt geconstateerd dat bij een toenemende flexibilisering, het de vraag is of we voor elk onderdeel voldoende leermiddelen hebben. Het is nu al de vraag of er kwalitatief goed materiaal is voor alle keuzedelen. Daarnaast wordt de vraag gesteld of de huidige ketenaanpak een basis is om dit probleem op te lossen. Samen met elf bestuurders die betrokken zijn bij dit onderwerp, wordt een serie sessies gehouden om antwoorden te geven op de vraag hoe de sector hierop regie moet gaan nemen. Dit zal leiden tot een collectieve aanpak voor de sector.

Kennissessie ECK-iD en ADFS, werk aan de winkel?!

Om komend schooljaar het ECK iD vanuit het SIS te kunnen ontvangen en aan de keten te kunnen doorgeven, is tijdige aanpassing van de identity provider, IdP, vereist. Dit moet, in verband met de ketentesten, al vóór 1 april 2019. Heb je ADFS als IdP,  dan zijn er drie scenario’s uitgewerkt van hoe je de Active Directory of Azure AD geschikt maakt voor ontvangst, opslag en doorgifte van het ECK iD (zie voor het document met deze scenario’s www.eck-id.nl).

We kunnen ons voorstellen dat hier meer informatie voor nodig is: op 17 januari aanstaande is er bij saMBO-ICT in Woerden van 13:00 tot 16:00 uur een speciale technische kennissessie over de benodigde ADFS-configuratie om het ECK-iD succesvol te kunnen aanpakken, opslaan en doorgeven volgens de technische vereisten. Heb je belangstelling? Geef je dan op via dit inschrijfformulier en geef bij voorkeur op voorhand aan waar je meer van wilt weten. Dan kunnen we in de sessie rekening houden met jouw vragen.

Voor meer informatie over ECK-iD  zie www.eck-id.nl. Er is over ECK-iD ook een filmpje beschikbaar!

Livegang Doorontwikkelen BRON vavo

Zeg niet te snel dat het wel goed gaat, omdat het precies hetzelfde is als twee jaar geleden met het mbo, want alles moet echt goed staan en voor een succesvolle livegang moeten de acties in de juiste volgorde uitgevoerd worden. Toch lukte het bij het Nova College om al op 2 januari ’s morgens live te gaan. ’s Middags volgden in rap tempo ROC de Leijgraaf en het Deltion College. Op 7 en 8 januari werden nog 19 vavo-scholen op het nieuwe BRON aangesloten. En de laatste 10 volgden, iets later dan gepland, op 10 januari. Mooi dat het lukte om zo snel met alle scholen live te gaan.

Het lijkt nu allemaal te lopen, al hebben we begrepen dat er bij sommige pakketten toch nog de nodige serieuze openstaande punten zijn. Zijn er issues, vragen of problemen, blijf er niet mee rond lopen, maar meld ze bij uw leverancier en/of DUO. Op de site van saMBO-ICT staat alle informatie over het project Doorontwikkelen BRON vavo, wat nu bijna afgelopen is.

RIO: specificaties vastgesteld, realisatie kan beginnen

In de nieuwsbrief van november schreven we nog dat het er naar uitzag dat de PvE’s zouden worden vastgesteld, maar inmiddels kunnen we melden dat dat ook echt gebeurd is. Vlak voor de kerst heeft nog een overleg plaatsgevonden met DUO en nagenoeg alle SIS leveranciers in het vo, vavo en mbo. Daarin zijn de eerder gemaakte afspraken bevestigd: de realisatie bij DUO en de SIS leveranciers vindt in de eerste helft van 2019 plaats, zodat er vanaf juni 2019 getest kan gaan worden. Eerst door de leveranciers zelf, eventueel in samenwerking met DUO, en na de zomervakantie ook in een veldtest met instellingen. Hoe dat allemaal precies gaat gebeuren, wordt in de komende tijd uitgewerkt en de uitkomst wordt aan u teruggekoppeld. Zie ook de site voor informatie over het RIO project

Centraal aanmelden

Op 3 en 4 december is de laatste versie van het programma van eisen besproken met de instellingen en met de leveranciers. Op basis van de input van de aanwezigen, wordt de definitieve versie opgesteld, die de basis is voor de aanbesteding. Tevens wordt de laatste hand gelegd aan de technische specificaties. De publicatie van de aanbesteding is voorzien voor februari 2019.

Bij de bestuurlijke regiobijeenkomsten van de MBO Raad is uitgebreid stilgestaan bij de governance rondom vroegtijdig en centraal aanmelden. Daar is afgesproken om de voorzieningen onder te brengen bij een coöperatieve vereniging MBO Voorzieningen. Op die manier houden de instellingen een maximale invloed op een mogelijk vervolg of het beheer van deze voorzieningen. De instellingen moeten, in de vorm van de ledenvergadering van de coöperatie, kunnen beslissen welke voorzieningen worden ondersteund. Daarbij speelt natuurlijk ook de financiering een rol. De voorbereidingen op de aanbesteding worden nog wel door saMBO-ICT opgepakt.

Intake

In de vorige nieuwsbrief werd het al aangekondigd, op maandag 14 januari 2019 organiseren we een dag om met instellingen te praten over een mogelijk vervolg op het centraal aanmelden. We willen met de instellingen bij elkaar komen om op hoofdlijnen de inhoud van het proces ‘intake’ te bespreken. Deze bijeenkomst zal de hele dag in beslag nemen. Als vervolg op deze sessie zal er mogelijk een programma van eisen worden ontwikkeld met de instellingen die dat wensen.

Instellingen die interesse hebben in deze bijeenkomst worden gevraagd zich aan te melden via het inschrijfformulier.

Strategische agenda

De strategische agenda is in definitieve vorm te vinden op de website van saMBO-ICT. Deze versie is inmiddels geaccordeerd door de besturen van saMBO-ICT en de MBO Raad.

Inmiddels is er ook een versie op papier verschenen en de agenda is besproken in de regiobijeenkomsten met bestuurders. Met ‘Trots, vertrouwen, lef en digitalisering’ is het beleid voor de komende jaren uitgestippeld. Het boekje is te downloaden via de website.

Aanbesteding SIS

In het voorjaar van 2017 hebben we samen met meer dan 15 instellingen gewerkt aan een generiek programma van eisen voor een nieuw SIS. Dit traject is indertijd gestart omdat deze instellingen een aanbesteding wilden of moesten doen. Als vervolg op dat programma van eisen is een marktconsultatie gedaan, zodat ook helder werd of de markt de gevraagde functies zou kunnen leveren. Het programma van eisen en de marktconsultatie is te vinden op de site onder ‘overige publicaties’.

Vanuit de rol van saMBO-ICT is het traject daarmee indertijd afgerond. De aanbesteding zelf is een zaak van de instellingen zelf. Als vervolg op dit traject hebben enkele instellingen het programma van eisen als basis gebruikt voor een eigen aanbesteding. Ook hebben negen instellingen besloten dat gezamenlijk te gaan doen. Inmiddels heeft dat geleid tot een gunning aan de firma CACI met als product Osiris, bekend uit het hoger onderwijs.

De nieuwe IBPE Benchmark mbo 2018 is uit

Vanaf vandaag is de nieuwe benchmark rond informatiebeveiliging en privacy voor het mbo beschikbaar in het eveneens nieuwe Framework ibp in het mbo 2.0. De benchmark is voor het eerst dit jaar ook toegepast op de beveiliging rond digitaal examineren, vandaar IBPE.

95% van de mbo-instellingen heeft aan de Benchmark deelgenomen, daarom geeft deze een zeer betrouwbaar beeld van de stand van zaken rond ibp in het mbo. Belangrijkste conclusie is wel dat de doelstelling van de sector om een gemiddelde score van 2.0 over alle gebieden te bereiken in 2018 is behaald. Voor informatiebeveiliging is zelfs een mooie stap naar het niveau 2.4 gemaakt. Ook ten aanzien van de privacy is vooruitgang geboekt hetgeen alles te maken heeft met de implementatie van de AVG in mei 2018. Natuurlijk zijn er ook nog gebieden waarop werk verricht moet worden, denk aan de handhaving van bewaartermijnen of de implementatie van adequate monitoring en logging op de systemen. Ook het toetsingskader zelf behoeft enige verbetering ten aanzien van de beschrijvingen van de bewijslast. Daar zal de regiegroep ibp in het mbo het komende jaar werk van maken.

Tot slot is een belangrijke ontwikkeling dat instellingen steeds meer bij elkaar gaan kijken hoe ze met de benchmark omgaan, de peer reviews. Dat is een heel goed middel om een volgende stap te zetten in het verbeteren van het ibp niveau in de sector.

De benchmark kun je bekijken in het Framework ibp 2.0 of rechtstreeks via www.sambo-ict.nl/ibpdoc11d. Voor vragen kun je terecht bij l.bakker@kennisnet.nl.

Bruggen Bouwen: 6 mbo-instellingen zijn aan de slag

Zes mbo-instellingen zijn aan de slag gegaan. Het fundament wordt gelegd door de invoering en -belangrijker nog- de borging van de i-coach als instrument om onderwijs en ict bij elkaar te brengen. In het programma Bruggen Bouwen is dit traject vormgegeven in een interactieve Masterclass, waarmee we nu in een pilot bij het Drenthe College van start zijn gegaan. Het Horizon College volgt binnenkort.

Voor fase twee, de professionalisering van de i-coaches, wordt een peergang voor i-coaches ontwikkeld. We herkennen daarbinnen zes rollen voor de i-coach:
 • veranderkundige
 • trainer
 • coach
 • onderwijskundige
 • adviseur
 • technovator
Vier Noordelijke roc’s: Friesland College, Friese Poort, Noorderpoort en Deltion College, gaan in hun pilots met dit professionaliseringtraject aan de slag. Startpunt hiervoor is een mini-conferentie, eind januari, waarbij de i-coaches van de vier instellingen inspiratie kunnen opdoen en delen.

Kennisnet en saMBO-ICT ontwikkelen de tools en het leermateriaal voor de masterclass en de peergang. Beide trajecten worden op de CvI conferentie gelanceerd en er kan vanaf dat moment op ingeschreven worden.

Andere momenten om alvast kennis te maken met het programma:
 • de bijeenkomst van de MBO Ambassadeurs op 18 januari
 • de NOT op 22 en 24 januari (in de Onderwijsacademie mbo)
 • de saMBO-ICT conferentie op 25 januari
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Leo Bakker of Martijn Bijleveld.

De Community of Practice Leren en ict

Binnen de Community of Practice Leren en ict zijn de vier themagroepen aan de slag gegaan:
 1. Oriënteren op gepersonaliseerd leren
 2. Zelfsturing van studenten met behulp van blended learning
 3. Werken aan volledig gepersonaliseerd onderwijs
 4. Gepersonaliseerd leren in bestaande opleidingen
De themagroepen zijn inmiddels een of meerdere keren bij elkaar geweest en koppelen hun bevindingen terug tijdens een gezamenlijke CoP-bijeenkomst begin maart. Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen op een of meer van de thema’s? Bezoek dan de CoP workshop tijdens de saMBO-ICT conferentie op 25 januari aanstaande. Op de CvI conferentie eind maart is zelfs een hele track gewijd aan de Community of Practice. En verder kun je met vragen over de CoP terecht bij m.vanzandwijk@kennisnet.nl of martijn.bijleveld@sambo-ict.nl.

Keuzedelen (Tool)

Vanuit veel instellingen kwam het geluid dat keuzedelen een onderwerp is dat zorgen met zich meebrengt. In de afgelopen 5 maanden zijn we met een aantal instellingen uit het hele land een aantal keer fysiek en virtueel bij elkaar geweest om te bespreken waar nu de grootste knelpunten liggen rondom keuzedelen. De vervolgvraag die opkwam is of we een automatiseringsoplossing voor de keuzedelen kunnen bedenken om het leven aangenamer te maken. Een zogenaamde tool. Een tool die moet gaan werken met Eduarte, Peoplesoft, Magister en Education Online.

We zijn gestart vanuit het gedachtengoed van dit plaatje. Voor deze onderdelen zijn userstories gemaakt. Vanuit deze userstories is een concept PvE ontwikkeld. Met dit PVE kunnen instellingen (gezamenlijk) verder. Houd de saMBO-ICT site in de gaten voor meer informatie.

Accountants en de AVG / GDPR: wat is het verband?

Deze beroepsgroep verwerkt op grote schaal persoonsgegevens. Denk aan bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, BSN-nummers of financiële informatie die te herleiden is naar een natuurlijke persoon. De nieuwe Europese privacywetgeving vereist dat die verwerking aan allerlei spelregels voldoet.

Welke spelregels dat precies zijn, hangt af van de rol die de accountant aanneemt. De AVG/GDPR kent namelijk twee rollen: die van de verwerkingsverantwoordelijke, en die van verwerker. Die rolverdeling kent grote verschillen. Lees hier meer over deze rolverdeling. 

Examenprocessen

Op 2 november is er een bijeenkomst geweest met ongeveer 10 instellingen rondom de digitalisering van de examenprocessen. Aanleiding was dat instellingen zich oriënteren op vervolgstappen om de fysieke examen/diplomadossiers te gaan digitaliseren. Daarmee wordt gehoopt om op termijn onder andere minder fysieke opslagruimte te gebruiken en dat processen efficiënter worden.

Die bijeenkomst vroeg om een vervolg en die staat gepland op 30 januari van 11 tot 15 uur. We beginnen met een viertal presentaties van leveranciers die hier een oplossing voor hebben, zoals Nubico, Xebic, Circle en Educator. Daarna zijn er drie instellingen die iets vertellen over hun werkwijze en we ronden af met de vraag wat kunnen we nu gezamenlijk doen. Aanmelden kan hier.

Digitaal burgerschap in het mbo

Digitale media zijn geen nieuw verschijnsel meer, maar de  veranderende digitale samenleving stelt het onderwijs nog steeds voor uitdagingen. Zoals: hoe zorg je dat mbo-studenten zich digitaal staande houden? Via internet onderhouden ze sociale contacten, oriënteren ze zich op de wereld om zich heen – ze doen volop aan die digitale samenleving mee. Ze zijn digitaal burger. Hoe geef je als mbo-instelling handen en voeten aan onderwijs in digitaal burgerschap? De MBO Raad, saMBO-ICT en Kennisnet werken aan een handreiking voor digitaal burgerschap in het mbo.

Jongeren halen namelijk niet uit zichzelf het maximale uit digitale media. Hoe je nepnieuws herkent, digitale manipulatie van reclamemakers doorziet, of hoe je verstandig omgaat met de privacy van jezelf en van anderen op sociale media, is voor de meeste leerlingen erg moeilijk, zo blijkt onder meer uit de Monitor Jeugd en Media van Kennisnet. Deze vaardigheden zijn essentieel - in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het regelen van overheidszaken, maar ook bij het leren, op stage en in het beroep dat mbo’ers gaan uitoefenen.

Op Dé CVI-conferentie op 27 en 28 maart geven Jan Faber van de MBO Raad en Remco Pijpers van Kennisnet een workshop over digitaal burgerschap. Voor de zomervakantie verschijnt ook de handreiking. Heb je suggesties, laat het ons weten. 

Nieuws vanuit SURF

Nieuwe SURF Meerjarenagenda 2019-2022 van start
In de coöperatie SURF werken ruim 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland samen om de kansen van digitalisering ten volle te benutten. In de SURF Meerjarenagenda staan de ambities en plannen van de coöperatie SURF voor de periode 2019-2022. De uitdagingen die op Nederland afkomen op het gebied van onderwijs en onderzoek zijn groot. Samenwerken en krachten bundelen is de beste strategie om met deze ontwikkelingen en uitdagingen om te gaan. De SURF Meerjarenagenda is dan ook tot stand gekomen in samenwerking met onze leden en stakeholders, waaronder het mbo.

Deze SURF Meerjarenagenda is ons kompas voor keuzes op het gebied van vernieuwing in onderwijs, onderzoek en coöperatieve voorzieningen in de komende vier jaar. De SURF Meerjarenagenda is te downloaden op: www.surf.nl/mja.
Het nieuwste SURF Magazine is geheel geweid aan de Meerjarenagenda en de plannen voor de komende twee jaar. Word abonnee van het SURF Magazine of lees het online via www.surf.nl/magazine.

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 februari 2019.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.