Nieuwsbrief

Multifunctionele accommodatie Hoek

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de ontwikkeling van de mfa en de wijk Windlust 2. De laatste nieuwsbrief verscheen afgelopen voorjaar. Wij praten u graag bij!

 

Wij nemen u in deze nieuwsbrief mee in de voortgang van de ontwikkeling van de mfa. Ook geven we een toelichting op het stedenbouwkundig plan. Tot slot informeren wij u over de stand van zaken rond de ontwikkeling Langestraat 21.

Op dinsdag 15 november organiseren wij een inloopbijeenkomst waar iedereen welkom is!

Stand van zaken mfa

In de afgelopen periode organiseerden we verschillende overleggen met toekomstige gebruikers van de mfa in Hoek. U moet hierbij denken aan afgevaardigden van de school, kinderopvang, gymzaal, bibliotheek, het dorpshuis en ZorgSaam. Vervolgens namen we BBN adviseurs als externe huisvestingsadviseur in de arm. BBN adviseurs helpt ons en de toekomstige gebruikers van de mfa om te komen tot een pakket van eisen. Op basis van de eisen en wensen komen we tot een eerste schetsontwerp. Deze documenten hebben we nodig voor het contracteren van een ontwerpende/bouwende partij. We zoeken straks een partij (of een combinatie van partijen) die het ontwerp voor de mfa verder kan uitwerken en vervolgens kan realiseren. De mfa is meer dan alleen een gebouw. Het is ook een plaats waar alle toekomstige gebruikers goed en fijn samen moeten kunnen werken. Het is dan ook erg belangrijk om een goede basis voor deze onderlinge samenwerking te leggen. Hierin zetten we nu belangrijke stappen. 

Stedenbouwkundig plan Windlust 2

Op 4 oktober 2022 stemde het college van Burgemeester en Wethouders in met het stedenbouwkundig plan voor Windlust 2. In het stedenbouwkundig plan staat hoe Windlust 2 er in grote lijnen uit komt te zien. We onderzochten hoeveel ruimte er nodig is voor de mfa, de zorgwoningen en de vrije kavels. Daarbij onderzochten we ook welke openbare voorzieningen, zoals parkeerplaatsen, speelvoorzieningen en plantsoenen, nodig zijn. 

Hieronder ziet u het stedenbouwkundig plan. Linksboven in het gebied komt de mfa met de buitenruimte en de parkeerplaatsen. De mfa krijgt grotendeels twee bouwlagen. De exacte vorm en plaats van de mfa staat nog niet vast. 

Ook de exacte plaats van de buitenruimte staat nog niet vast. Rechtsboven in het plangebied komen de vrije kavels. De exacte verkaveling en woningtypen (vrijstaande woningen, twee-onder-eenkapwoningen of rijtjeswoningen) moeten we nog uitwerken. Op de afbeelding is een voorbeeld-verkaveling opgenomen. In het midden van het gebied komen twee gebouwen met zorgwoningen. De gebouwen bestaan uit twee bouwlagen. Naast de volkstuinen komt een appartementengebouw (het rode blokje op de afbeelding). Ook hierin komen zorgwoningen. Dit appartementengebouw krijgt drie bouwlagen. De bestaande volkstuinen, onderaan op de afbeelding, blijven op dezelfde plek. 

Het stedenbouwkundig plan is ook te zien op de website www.terneuzen.nl/mfahoek.

Verkeersstructuur

Het college nam ook een besluit over de verkeersstructuur. In de klankbordgroep is daar veel over gesproken. Het college wil hierover graag duidelijkheid geven. Windlust 2 wordt voor auto’s ontsloten via de Koudepolderstraat. Fietsers en voetgangers van en naar Windlust 2 kunnen via de Omloop, de Windlustlaan en de Molendreef.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 15 november 2022 organiseren we een inloopbijeenkomst over de plannen voor
Windlust 2. U bent tussen 19.00 uur en 21.00 uur van harte welkom in het dorpshuis. Tijdens de bijeenkomst kunt u het stedenbouwkundig plan bekijken en hier vragen over stellen.

Bestemmingsplan

Op basis van het stedenbouwkundig plan stellen we een nieuw bestemmingsplan op voor Windlust 2. Dit bestemmingsplan leggen we ter inzage, zodat u hierop kunt reageren. Hiervoor hebt u zes weken de tijd. We verwachten dat we het ontwerpbestemmingsplan in december publiceren. We informeren u via deze nieuwsbrief als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Ontwikkeling Langestraat 21

Wij zetten binnenkort een prijsvraag uit voor de ontwikkeling van het perceel Langestraat 21, waar voorheen basisschool Op Weg zat. Projectontwikkelaars kunnen een voorstel doen voor de ontwikkeling van het perceel. De ontwikkeling gaat uit van tien grondgebonden seniorenwoningen. We verwachten in januari 2023 een projectontwikkelaar te selecteren. De geselecteerde projectontwikkelaar werkt het plan vervolgens verder uit en regelt de verkoop van de woningen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over dit project, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar mfahoek@terneuzen.nl of te bellen naar tel. 14 0115.

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om af te melden.

 

Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief kunnen dit alsnog doen via de projectpagina www.terneuzen.nl/mfahoek