Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 77, oktober 2019

Inhoud

Bijeenkomsten

24 oktTraining Benchmark
IBP/E - Utrecht
29 oktXedule gebruikersgroep
Amersfoort
31 oktNetwerk Leermiddelen-
beleid - Woerden
5 en 6 novSurf Onderwijsdagen
Den Bosch
13 novMBO Ambassadeurs
Sittard
21 novNetwerk Informatiemanagers Woerden
21 novGebruikersbijeenkomst PortalPlus Woerden
28 novNetwerk Onderwijslogistiek
29 novGebruikersbijeenkomst DPO/
PowerBI - Rotterdam
2 decGebruikersdag
Utrecht
12 decNetwerk IBP
13 decKennisdeling O365
Schiphol

Een actueel overzicht van onze bijeenkomsten is te vinden op: sambo-ict.nl/agenda. 

Alle tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website via:
sambo-ict.nl/nieuwsbrieven. 
 

Inleiding

De saMBO-ICT conferentie bij Lentiz was beide dagen een groot succes. Op donderdag was er het afscheid van Jan Bartling met een grote opkomst, een geweldig muzikaal optreden van een aantal collega’s en als afsluiting een schitterend cadeau in de vorm van een schilderij voor Jan. Vrijdag waren er meer dan 220 mensen (collega’s uit onderwijs sector, leveranciers en partners) aanwezig om met elkaar te netwerken, kennis op te doen en kennis te delen. Voor mij de eerste keer en ik heb genoten. Begin volgend jaar gaan we er in Apeldoorn weer een succes van maken, daar ben ik van overtuigd.

De inhoud van deze nieuwsbrief laat zien dat we met elkaar heel veel verschillende dingen aan het doen zijn. Van gebruikersdagen tot netwerken, van bruggen bouwen tot ECK iD en van architectuur tot kennisdeling Office365 en nog veel meer. We doen dit met iedereen die een bijdrage wil leveren om het onderwijs beter te ondersteunen en te verbeteren. Het is voor mij als nieuwkomer in het MBO mooi om te zien dat het enthousiasme op de diverse bijeenkomsten bijzonder groot is en dat we echt stappen vooruit maken met elkaar!

Speciale aandacht wil ik nog vragen voor de benchmark IBP/E en de ICT monitor. Beide onderzoeken geven inzicht voor de afzonderlijke instellingen maar ook voor de hele sector, hoe we ervoor staan op deze gebieden. Het is uniek in de onderwijswereld dat zo goed als iedereen in onze sector deelneemt en ik wil jullie vragen om wederom een bijdrage te leveren. Hoe gaaf zou het zijn als we dit jaar de 100% zouden halen!!!

40e en 41e saMBO-ICT Conferentie

Op 27 september waren we te gast bij Lentiz | LIFE College in Schiedam. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst en danken de sponsoren Advitrae, Broad Horizon, Capgemini, Fortinet, Osiris, Topdesk en Vancis voor hun bijdrage en alle medewerkers van Lentiz voor hun geweldige inzet! Als hoogtepunt noteerden we het verhaal van keynotespreker Danny Makkelie, die bijna iedereen wist te boeien met zijn verhaal over de video-scheidsrechter. De workshops werden over het algemeen goed bezocht en zijn tijdens de evaluatie goed beoordeeld. De presentatoren van de workshops en rondleiding mogen we natuurlijk niet vergeten te bedanken. Aan het einde kon iedereen een doosje met echt Westlandse druiven mee naar huis nemen, een origineel cadeau gezien de relatie van Lentiz met het Westland en de kassen.  

Noteer vast in je agenda: 30 en 31 januari 2020 zijn we te gast bij Aventus in Apeldoorn voor de 41e conferentie. Heb je een idee voor een workshop of presentatie, die kan je hier kwijt. Je kunt je ook al aanmelden! Ga naar www.sambo-ict.nl/41e-conferentie voor meer informatie. 

MBO Ambassadeurs

Op 19 september waren de MBO Ambassadeurs te gast bij het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Een hele goede bijeenkomst die voor een belangrijk deel in het teken stond van publiek-private samenwerking. 

De volgende Ambassadeursdag is gepland op woensdag 13 november, bij het VISTA college in Sittard. Bij deze bijeenkomst staat het thema data-ondersteund onderwijs centraal, een van de pijlers van de Strategische Agenda Digitalisering mbo. We worden bijgepraat over een aantal pilots die op dit moment draaien in het mbo en we gaan er zelf mee aan de slag. 

Interesse in deelname? Neem dan contact op met de MBO Ambassadeur van jouw instelling of stuur een e-mail naar Martijn Bijleveld.   

Kennisdeling O365 - 13 december 2019

Na een zeer succesvolle bijeenkomst in mei eerder dit jaar organiseren saMBO-ICT en SURF, in samenwerking met Microsoft, 13 december a.s. een nieuwe editie van KDO365 (kennisdelingO365) voor MBO en HBO.  

De bijeenkomst vindt plaats bij Microsoft op Schiphol. Het doel is om samen met collega’s van andere instellingen te ontdekken hoe je voor jouw instelling het beste uit Office 365 haalt. Deze keer willen we graag een ‘Education Edition’ organiseren. Tijdens deze editie willen we je inspireren hoe je Office 365 in de dagelijkse praktijk van het onderwijs kunt toepassen. De sessies zijn interessant voor docenten, digitale ondersteuners, trainers van docenten, onderwijskundigen, beleidsmakers en informatiemanagers. 

Uiteraard zijn er voldoende aanspreekpunten van Microsoft Onderwijs, premier support en licensedesk en kun je tussen de sessies door vragen stellen bij één van de informatiepunten en/of netwerken met collega’s. Binnenkort volgt er meer informatie over het exacte programma en aanvangstijden. In dit filmpje een korte impressie van de kennisdelingsbijeenkomst in mei bij de Energybarn in Groningen waar we te gast waren bij Hanzehogeschool en ROC Noorderpoort. 

We zien je graag 13 december a.s.! Schrijf je snel in, want de vorige bijeenkomst was erg snel volgeboekt! Per instelling kunnen maximaal 3 medewerkers deelnemen. Inschrijven kan hier.

Netwerk Informatiemanagers

Het netwerk Informatiemanagement is weer heel actief. Op 26 september werd een sessie gehouden waarbij architectuur centraal stond. Diverse architecturen kwamen aan bod (Triple A, TPO, PE, HORA) en vooral ook de route om deze dichter bij elkaar te brengen (Route 21). De volgende bijeenkomst is op 21 november a.s. Dan wordt verder ingezoomd op de ontwikkelingen en architectuur rond studentinformatie systemen. Er is een toenemende centralisatie gaande, hoe sorteer je daarop voor als instelling, hoe ziet het appllicatielandschap er over 5 jaar uit. Ook zullen we dan uitgebreid stilstaan bij de ontwikkelingen met betrekking tot de strategische agenda digitalisering mbo en vooral ook de verbindingen proberen te leggen met bovenstaande ontwikkelingen en die agenda. Kortom, IM heeft de focus volop op toekomstige ontwikkelingen gericht. Meer informatie bij Leo Bakker

Netwerk IBP in het MBO

Donderdag 3 oktober stond helemaal in het teken van IBP. De dag begon met de kick-off van de Benchmark IBP/E: daarover elders in deze nieuwsbrief meer nieuws. 

Na die kick-off konden de bezoekers kiezen uit 3 parallelsessies: 
  • een overzicht van de nieuwe toetsingskaders 
  • een gedetailleerde bespreking van het nieuwe toetsingskader Examinering 
  • de bijeenkomst voor FG’s, met onder andere aandacht voor het nieuwe toetsingskader Privacy 
Verder kwam ook de peer-review-groep (11 instellingen) in de ochtend bij elkaar om het proces en de resultaten van de peer-review te bespreken. 

Een overvol programma dus met voor elk wat wils. 

Na de lunch was de goed bezochte plenaire netwerkbijeenkomst, waar veel actuele zaken de revue passeerden en er volop gelegenheid was om met elkaar in gesprek te gaan, met name over IBP-tooling in het mbo. 

Het verslag en de presentaties kun je teruglezen via de netwerkpagina op de saMBO-ICT site

Volgende netwerkbijeenkomst is gepland op 12 december. Tijdens die bijeenkomst worden de resultaten van de Benchmark IBP/E in het mbo gepresenteerd en zal er veel gelegenheid zijn om daarover van gedachten te wisselen. 

Aan de slag met de Benchmark IBP/E

De Benchmark IBP/E is op 3 oktober gestart. (De 'E' in IBP/E staat overigens voor Examinering) Inmiddels is het invulformat uitgezet bij de contactpersonen van 60 instellingen en zijn de IBP/E functionarissen volop aan de slag met het beoordelen van de statements en het invullen van hun scores. Let op: de deadline 15 november. 

Daarna wordt de balans opgemaakt en worden de bevindingen teruggekoppeld tijdens de volgende netwerkbijeenkomst IBP in het mbo, op 12 december. 

Nog behoefte aan een hands-on training over de benchmark en de toetsingskaders? Er is last minute nog plek op donderdagmiddag 24 oktober: meld je aan via Martijn Bijleveld

Strategische agenda digitalisering

Op 26 en 27 september, tijdens de saMBO-ICT conferentie, werd in een apart zaaltje de Digitaliseringsagenda MBO besproken. Tien bestuurders van evenzoveel instellingen, plus medewerkers van saMBO-ICT, Kennisnet en Surf, bogen zich over de zeven thema’s die daarin benoemd staan, aangevuld met ‘innovatie’ als achtste thema.

Allereerst hebben we de thema’s gerangschikt (zie tekening), want ze zijn verschillend van aard: Het thema Leven lang ontwikkelen is benoemd als een richtsnoer dat zorgt voor samenhang. Vijf thema’s zijn inhoudelijk van aard: digitale burgerschapsvaardigheden, regie op leermiddelen, studentdossier, flexibele onderwijslogistiek en data-ondersteund-onderwijs. De thema’s docentontwikkeling en innovatie krijgen voeding van en ondersteunen deze thema’s.

Voor alle acht thema’s is ook de richting besproken: wat moet er in ieder geval aan de orde komen? Waar moeten we met elkaar aan werken? Deze uitwerkingen gaan de komende periode landen in een programmaplan, waarmee we vanaf 2020 in een programmatische aanpak de agenda willen gaan realiseren. Dit programmaplan zal eind november in de ALV van de MBO Raad worden besproken. Bij het maken en uitvoeren van dit plan is nadrukkelijk veel ruimte voor collega’s uit de instellingen: om mee te denken nu al én om mee te werken vanaf januari. Daarom komen veel van de thema’s binnenkort ook aan de orde in de netwerken.
Wil je op een andere manier meedenken of meewerken? Neem dan contact op met programmamanager Manon Geven.

Centraal Aanmelden

In mei hebben we Centraal Aanmelden voor het MBO (CA MBO) aan Topicus uit Deventer gegund. Er wordt momenteel hard aan de koppelingen richten Bron en RIO gewerkt. Aan het eind van deze maand denken we deze zaken technisch gerealiseerd te hebben. Dan moeten we echt aan de slag met de koppelingen die noodzakelijk zijn richting de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) en onze SIS’en en de koppeling vanuit VVA naar CA MBO. Je leest het goed: er worden vooral heel veel koppelvlakken gebouwd, waardoor informatie bijna nergens opnieuw hoeft te worden opgeslagen en bewaard. Hier zit ook een risico, want het is een keten en we zijn dus afhankelijk van alle partijen. Op dit moment bereiden de vijf pilotscholen zich voor op een goede vulling van RIO, zodat het opleidingsaanbod op de juiste wijze kan worden gepresenteerd. Ondertussen wordt ook rond het thema Afhandelen Aanmelden stapjes gezet.  

DaMBO uit per 1 januari 2020

Sinds een aantal jaren levert DUO de DaMBO-koppeling. Dat wil zeggen dat een school in het eigen aanmeld-portaal een link kan opnemen, waarmee de aanmelder de GBA- en vooropleidinggegevens kan ophalen bij DUO. Die koppeling maakt gebruik van DigiD. 

Inmiddels is er een nieuwe situatie ontstaan: 

Doordat we gebruik zijn gaan maken van Doorontwikkelen BRON ontvangen de instellingen automatisch de persoons- en vooropleidingsgegevens van DUO via de koppeling met BRON. Daarvoor is geen DigiD of toestemming nodig van de student. Een van de doelen van DaMBO, zorgen voor correcte gegevens in het aanmeldproces, is daarmee op een andere manier te behalen. 

In Centraal Aanmelden is een koppeling zoals DaMBO opgenomen. Daarmee wordt DaMBO overbodig. 

We hebben gekeken naar het aantal aanmeldingen dat per instelling en landelijk via de DaMBO-koppeling wordt gedaan. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de overgrote meerderheid van de aanmeldingen niet via DaMBO verloopt. In totaal wordt de koppeling ongeveer 10.000 keer per jaar aangeroepen. De kosten van DaMBO zijn daarbij inmiddels niet meer in verhouding tot het resultaat, zeker omdat de gegevens inmiddels ook op een andere manier worden verkregen. Overigens zal DaMBO ook nog moeten worden aangepast in verband met RIO, hetgeen de nodige kosten met zich meebrengt. 

In een overleg met enkele grootverbruikers van DaMBO, OCW en DUO, hebben we daarom geconstateerd dat DaMBO met ingang van 1 januari 2020 uitgezet kan worden. De periode tussen nu en 1 januari lijkt ruim genoeg om de nodige maatregelen te treffen en bijvoorbeeld een website te wijzigen of het aanmeldproces aan te passen. 

RIO veldtest

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de eerste instellingen gestart waren met de Veldtest. Inmiddels kunnen we melden dat van zowel Peoplesoft, Education Online als Magister instellingen gestart zijn met de Veldtest van de machine-machine koppeling (M2M) met het RIO register. De koplopers van de Eduarte instellingen zullen één dezer dagen daarmee starten. Op korte termijn proberen we ook de instellingen aan te haken die niet M2M gaan werken, maar via het RIO-portaal (H2M). 

De livegang van het RIO-register staat nog steeds gepland op 1 november 2019. En vervolgens is het streven dat het RIO-register voor de kerst van 2019 door alle instellingen gevuld is. Begin januari 2020 wordt de BRON-uitwisseling uitgebreid met de RIO-gegevens Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie. BRON mbo moet voor 1 maart 2020 met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2019 volledig gevuld zijn met de genoemde RIO-gegevens. Vanaf 1 maart 2020 zal Verzuim ook de RIO gegevens gaan gebruiken. 

Mochten er nog vragen zijn met met betrekking tot het modelleren of vullen van RIO, stuur dan een mail naar: rio@sambo-ict.nl 

Kijk voor veelgestelde vragen ook op de website.

BCLD

Donderdag 10 oktober j.l. hebben een aantal scholen gezamenlijk de nieuwe BCLD-speler, SafetyBoot, getest met TOA, Remindo en Teletoets. Het resultaat was positief. De scholen gaan nu inventariseren welke toets-omgevingen ze gebruiken en welke noodzakelijk ondersteund moeten zijn om de speler in te kunnen zetten. Parallel daaraan werkt saMBO-ICT het beheermodel verder uit. Wil je ook gebruik maken van de nieuwe toets-omgeving in je examenlokalen, laat dat dan weten via deze link. Je wordt dan meegenomen in de verdere ontwikkelingen.  

ICT Monitor en Enquête innovatie met ICT in het mbo-onderwijs

De vragenlijst voor de ICT Monitor 2019 is verspreid onder bijna 50 instellingen, die inmiddels volop aan de slag zijn met het invullen. Eind oktober worden de resultaten verzameld en kan gestart worden met de analyse van de antwoorden en het signaleren en duiden van de trends. 

In de publicatie, die eind januari bij de saMBO-ICT conferentie wordt gepresenteerd, worden daarnaast de resultaten meegenomen van de Benchmark IBP/E, de MBO Benchmark (MBO Raad) en de enquête Innovatie met ict (OCW). Zo mogelijk worden ook nog de voor het mbo relevante bevindingen uit het SURF Cyberdreigingsbeeld hierin meegenomen. 

Meer weten: vraag het Rob Smit of Martijn Bijleveld.

Route 21

Op de bijeenkomst van het Netwerk Informatie Managers op 26 september is Route21 besproken. Tijdens de bijeenkomst zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan om drie vragen te beantwoorden: Waarom, wat en hoe? 

Waarom zouden we toe willen werken naar een integrale architectuur? 

Wat zou die integrale architectuur moeten bevatten? 

En hoe zouden we dat proces het beste kunnen aanvliegen? 

Dit leverde een helder beeld op; Het belang is groot om de samenwerking tussen de scholen mogelijk te maken. De ontwikkelingen in het onderwijs kunnen niet meer afzonderlijk worden opgepakt. De architectuur is geslaagd als het duidelijk maakt hoe het MBO-onderwijs in elkaar zit en dit gebruikt kan worden bij de ontwikkelingen. Het proces heeft groot belang bij draagvlak. Dit bereiken we door aan te sluiten bij de lopende ontwikkelingen. We laten de kracht van een referentiearchitectuur het beste zien in de praktijk. Lees voor meer informatie het verslag met de presentaties op de site van saMBO-ICT. 

Route21 is van groot belang bij het realiseren van de Digitaliserings Agenda. We sluiten aan bij dat programma. 

De activiteiten voor het uniformeren van de huidige architecturen en het definiëren van het metamodel voor de referentiearchitectuur worden nu opgestart. De communicatie hierover verloopt via de Teamsomgeving

Bruggen Bouwen

Na een succesvol pilotjaar zijn nu volop aan de slag met het programma Bruggen Bouwen. 

Dit najaar draaien we twee edities van de Masterclass Bruggen Bouwen. Daarbij gaan projectteams uit vier verschillende instellingen, tijdens drie bijeenkomsten aan de slag met het ontwikkelen van een i-coachprogramma voor hun instelling. De eerste bijeenkomsten zijn achter de rug en beide Masterclass-trajecten lopen door tot medio november. 

Voor de professionalisering van de i-coaches zelf zijn we gestart met de peergang-modules trainer/coach en onderwijskunde. We krijgen veel enthousiaste reacties vanuit de i-coaches, dus het lijkt erop dat we hier een heel mooi traject hebben neergezet, dat echt in een behoefte voorziet. De modules veranderkundige en adviseur starten eind november en begin december. 

Wil je meer weten over Bruggen Bouwen? Neem contact op met Leo Bakker of Martijn Bijleveld

Afas gebruikersgroep

De HRM en financiële processen zijn in toenemende mate voorwaardenscheppend voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Woensdag 9 oktober was in Leusden de eerste samenkomst van gebruikers van Afas in het MBO. Alle MBO-scholen die Afas gebruiken zijn hiervoor door ons benaderd. Het doel van de bijeenkomst was om vast te stellen of de behoefte bestaat om een gebruikersgroep te formeren om onderling kennis uit te wisselen en samen met Afas te bepalen hoe we tegemoet komen aan de eisen en wensen vanuit het onderwijs. Dat antwoord was "ja".  

Afgesproken is om twee maal per jaar samen te komen waarbij de agenda bestaat uit een algemeen deel en een deel waarin inhoudelijk over HRM en Financiële vraagstukken gesproken wordt. De onderwerpen bepalen of beide disciplines aan bod komen of de aandacht zich tot één van de twee beperkt.  

Ruben Punt van het ROC van Amsterdam heeft het voorzitterschap op zich genomen. De eerst volgende bijeenkomst wordt begin maart 2020 georganiseerd. De te behandelen onderwerpen worden in de uitnodiging uitgevraagd. 

Edu.nl: privacy-vriendelijke URL-shortener van SURF

Sinds kort is edu.nl beschikbaar, dé URL-shortener voor onderwijs en onderzoek. Veilig omdat gebruikers inloggen met SURFconext. Privacy-vriendelijk omdat edu.nl geen persoonlijke gegevens van gebruikers opslaat en bezoekers van links niet trackt. edu.nl is onderdeel van SURFdomeinen en is kosteloos voor alle bij SURF aangesloten instellingen. 

Als je een korte URL wilt aanmaken ga je naar edu.nl. Na inloggen met SURFconext voer je de te verkorten URL in en krijg je een korte URL. Deze kun je gebruiken in presentaties, in drukwerk en op socials. De korte links hebben de vorm edu.nl/code en verlopen niet. Van iedere link die je hebt aangemaakt, kun je zien hoe vaak erop geklikt is. 

Is je instelling bij SURF aangesloten, dan kun je edu.nl kosteloos gebruiken. edu.nl moet eerst gekoppeld worden aan SURFconext voordat medewerkers en studenten binnen je instelling het kunnen gebruiken. De SURFconext-contactpersoon binnen je instelling kan dit voor je regelen. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Remco Rutten.

Edubadges: nationale aanpak voor inzet van badges

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd doen ervaring op met open badges, digitale certificaten waarmee studenten aantonen dat ze bepaalde kennis en vaardigheden hebben. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven. Zo ondersteunen we de flexibilisering van het onderwijs, één van de speerpunten van de mbo digitaliseringsagenda. 

Ook in het mbo is hier behoefte aan: Deltion College experimenteert al volop met eigen docenten. Maar ook Albeda beproeft edubadges als voorloper voor het Kompas21 project waarin 12 mbo-instellingen de 21e-eeuwse vaardigheden toetsen. Een introducerend filmpje over edubadges evenals de redenen waarom we dit met zijn allen landelijk moeten gaan aanpakken vind je op www.surf.nl/edubadges. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Remco Rutten.

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook in de LinkedIn groep van saMBO-ICT discussies gestart en vragen gesteld. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...
 

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 november 2019.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling, aanjagen van innovatie en gezamenlijke projecten.