Afbeelding

Vanuit Shomron nummer 395, 6 juni 2024

Shalom beste lezers, 

Jom Jerushalayim is de dag waarop we herinneren dat de stad weer verenigd werd onder Joods bestuur. De wonderlijke verovering van met name de aloude Tempelberg geschiedde op 7 juni 1967 in de ochtend. De geladen zin 'har habayit bejadenu', de Tempelberg is in onze handen, gaf heel Israel destijds kippenvel en mij nog steeds.
Emotioneel is het om te zien hoe de soldaten naar de Westelijke muur rennen en daar gaan bidden of met volle bewondering naar die aloude omheiningsmuur van het vroegere Tempelplein staren.
 Ondanks de oorlog stroomden ook gisteren duizenden duizenden Israeli’s naar de Muur, dansten en zongen feestelijke liederen en Psalmen. De hamas en kornuiten hadden zich wel wat anders voorgesteld bij de 'flood of al aqsa-oorlog’ die zij begonnen op 7 oktober '23.
Diep triest is natuurlijk wel dat de toenmalige regering en legerleiding in 1967 besloten hebben om het bestuur van de Tempelberg in handen te geven aan de Waqf van Jordanie. Het was niet alleen een strategische misser, maar vooral een theologische goetspah/belediging. Is dat stukje grond, in feite het duurste/kostbaarste stuk onroerend goed ter wereld, verhandelbaar? Is het niet eigendom van Israels Aanwezige Here en hoe kon Israel toestaan dat op die Plek een afgod wordt aanbeden? Meenden zij dat het goodwill was, een handreiking naar de circa één miljard moslims op aarde? Het is nu eenmaal gebeurd, maar we weten ook dat het ooit anders zal zijn en dat alleen Israels Adonai en Bevrijder zal regeren vanuit Jeruzalem en niemand anders; dat alle volken ernaar zullen optrekken om de Here te aanbidden en te danken. Dat houdt ons op de been want eerlijk gezegd worden we van tijd tot tijd wat moedeloos van wat er allemaal in en om Israel heen gaande is.

De dreiging vanuit Libanon wordt met de dag sterker. Gisteren schoot hezbollah een precisiedrone af op een veldje in een Druzendorp (Churfeish). Een elftal IDF reservisten werd geraakt en raakten gewond, waarvan drie zeer ernstig. Eén van hen is vanmorgen overleden. De legerleiding, maar ook de regering, spreekt zeer gespierde oorlogstaal en vele reservisten zijn opgeroepen. De kans is groot dat er een gerichte aanval van Israel op hezbollah komt. Maar.... het kan een sneeuwbaleffect uitlokken en Iran heeft al gedreigd dat zij, als Israel hezbollah hard aanpakt, zij zich ermee gaan bemoeien en we weten wat dat betekent.... de 350 zware raketten van medio april zijn we niet vergeten!

Gisteren zou hezbollah erin zijn geslaagd met een bom een Iron Dome installatie te vernietigen. Hezbollah toonde een filmpje waarop dat te zien zou zijn. Of het waar is? In de israelische media hebben we er niet van gehoord.
Het noorden brandt hier en daar nog steeds en er is voorlopig geen zicht op terugkeer van de bijna 100.000 ontheemden die al acht maanden van huis en haard verdreven zijn. De vriendin van onze Sam, Eden, vertelde dat haar basis ook doel was, maar dat de raket ten noorden van de basis viel en daar een enorme brand veroorzaakte.

Ondertussen gaan de gevechten in Gaza door. Vanochtend werd een schoolgebouw van de UNWRA/VN beschoten van waaruit hamas- en Islamitische yihad-terroristen opereerden en vooral waren er onder hen verantwoordelijken van de moordpartijen op 7 oktober in Israel.
Israel beweert dat er vooraf voldoende maatregelen waren getroffen om burgers die daar in de buurt waren te waarschuwen, maar naar blijkt bleven er toch ook burgers dicht bij de terroristen. De IDF stelt dat de circa 30 doden op enkele burgers na, allemaal terroristen waren. De meeste media schrijven alleen over gedode palestijnen. Maar dat de mannen zwaar bewapend waren en op IDF soldaten schoten, en derhalve als terroristen worden aangemerkt, benoemen zij niet. En ze benoemen ook niet dat er wapens en tunnels in dat schoolgebouw waren.
Het is te betreuren dat terroristen zich ophouden bij burgers en zich achter hen verstoppen. Later op de dag zal de IDF een lijst presenteren van de gedode terroristen, die zij zelf hebben geïdentificeerd, om aan te tonen dat zij geen 'onschuldige' burgers waren.

Een Arabier uit Abu Gosh (vlakbij Jeruzalem) is opgepakt omdat hij zich voordeed als Israelische soldaat. Hij toonde al een hele tijd foto's/filmpjes waarbij hij zich als IDF soldaat ernstig misdroeg en plaatste deze op social media. Zo kreeg de IDF de schuld van allerlei ernstige vergrijpen tegen palestijnen.

Voormalig terrorist en zoon van één van de oprichters van hamas, Mossab Hassan Yousef, is een geweldige PR man voor Israel geworden. Hij woont sinds 2007 in de VS en is daar Christen geworden. Luister eens naar zijn toespraken op internet. Onlangs hield hij een lezing waarin hij stelt dat de stichting van een palestijnse staat afhangt van de vernietiging van Israel. Ook benadrukt hij dat we ons niets moeten laten wijs maken door de Palestijnse Autoriteit van Machmoed Abbas omdat zij in feite nog erger zijn dan hamas. Wij hebben die mening ook en beschouwen hen als wolven in schaapskleren...

In Rafiah is een twee kilometer lange hoofdtunnel ontdekt, met allerlei zijwegen, die o.a. tot aan de grens met Egypte leidt. De IDF trof er veel wapens aan. De mollengangen zijn nog bij lange na niet allemaal opgedoekt en het kan nog maanden duren voor er meer van dat ondergrondse netwerk ontdekt is. Je vraagt je ook af of de huizen, waarvan sommige uitermate luxe, die erboven zijn gebouwd niet instabiel worden, mocht er maar een kleine aardbeving plaatsvinden.

Sinds enige weken mag Al Jazeera (A.J.) niet meer uitzenden vanuit Israel. O O O.. wat was daar een kritiek op vanuit de wereld, maar we lazen in de media dat vele Arabische landen A.J. al jaren weigeren. Bahrein al in 2000, Kuweit in 2002, Algerie in 2004, Egypte in 2013 maar ook India, Saudi Arabië, Sudan, Jordanie, en de UAE. Dit omdat Al Jazeera geen nieuws geeft maar propaganda die terroristische partijen steunt.

-de zgn. 'Bidendeal' waarbij Israel zich o.a. totaal zou terugtrekken uit Gaza, alle levende en gedode gegijzelden zouden terugkeren naar Israel (in een voor hamas zeer gunstige uitwisseling van hamasterroristen), Gaza opgebouwd zou worden met steun uit de wereld, wordt door hamas geweigerd. Er zou geen sprake zijn van een totale oorlogstop in deze deal. Overigens ziet Israel de deal ook niet zitten want het doel blijft om hamas volledig vleugellam te maken, te verdrijven en te zorgen dat alle gegijzelden terugkeren, de levende en gedode.

-Deze week waren er ernstige gevechten tussen een groep ultra orthodoxen en de politie. Vele ultra's willen niet in dienst in het leger. Gelukkig zijn er wel steeds meer ultra's die wél de noodzaak inzien dat iedere burger de verantwoordelijkheid heeft om het land waarin zij wonen te verdedigen of in ieder geval vervangende dienst te verrichten. Zij zouden overigens een goede invloed kunnen hebben op de soldaten die het niet zo nauw nemen met hun geloof in Israels Here.

-Gestolen: de bril van Ben Gurion! Karen was altijd al onder de indruk van het huisje in Sde Boqer waar Ben Gurion met zijn vrouw Paula woonde toen hij met pensioen ging. Ben Gurion was een geleerd man en had een enorme bibliotheek die we nog steeds kunnen bewonderen. Op zijn bureau liggen nog de authentieke spullen die hij dagelijks gebruikte, waaronder zijn bril. Enkele weken geleden bezochten we Sde Boqer en liepen naar zijn buerau, maar waar was de bril? We vroegen aan de oppasser wat er met de bril was gebeurd. Ook zij was verbaasd en belde een meerdere. Enfin, de bril was weg. Een week later werd het item op het journaal verslagen maar erbij vermeld dat de bril weer terecht was. We vermoeden echter dat ie echt gestolen is en er een neppert van een bril voor in de plaats is neergelegd.

Aanstaande dinsdagavond viert Israel het Wekenfeest/Shavuoth. We hebben er wel eerder over geschreven en dat we wat twijfels hebben w.b. de omertelling tussen Pesach en Shavuoth, zoals Israel die al eeuwen handhaaft. Wilt u het 'fijne ervan weten’ en een mooie studie volgen over het Feest, volg dan a.s. maandagavond 10 juni onze powerPoint presentatie over Shavuoth. Geef u op hieronder bij de agenda.

Met onze kinderen gaat het gelukkig goed. Sam gaat wel vaker dan anders de zee op. Hij vaart veel rond de noordergrens om de kust aldaar te bewaken en infiltraties via zee te voorkomen. De oplopende spanningen met hezbollah zullen ook consequenties voor de marine hebben... Met Shavhuot komt hij even thuis en hij ziet er naar uit. Mede omdat vrienden van ons op Jeruzalemdag een zoontje kregen en het jochie op Shavuoth besneden wordt. Dan kunnen hij en Eden erbij zijn. Er valt altijd wel iets of meer lekkers te halen op een briet milah bijeenkomst. weet hij.... haha!

Ruth leert iedere dag meer haar taken uit te voeren. Bijna alle meerderen van haar zijn Druzen en ze kreeg de vraag of zij iets minder hoog kwalitatief Hebreeuws wil schrijven in haar verslaggeving.... De moedertaal van de Druzen is Arabisch. Ze spreken perfect Hebreeuws, maar lezen... is een ander ding. Helaas moet zij met Shavuoth op de basis blijven.

Yair Strijker,
Natuurlijk ook de hartelijke groeten van Karen.

 

Agenda en de gratis webinars:

Op donderdagavond, vanavond, 6 juni geven wij ons Powerpointwebinar over parashat Bemidbar. We starten om half acht. Geef u hier op. Het is gratis. Opgeven kan vanavond tot 19 uur!

Op
maandagavond 10 juni verzorgen wij het webinar over Shavuoth via Zoom, we starten om half acht, iedereen welkom. Geef u hier op.


Op donderdagavond 4 juli verzorgen wij het webinar over parashat Korach. We starten om half acht. Geef u hier op.
 

Gift geven voor Israel

Christenen voor Israel rekeningnummer NL 87 ABNA 0513 852 905. (Anbi-stichting, dus belastingvrij)

Israel Relief Aid van Pillar of Fire rekeningnummer NL 51 DEUT 0265 2624 61 (Anbi)

Stichting Shoresh IBAN NL 45 INGB 00091 072 19
BIC INGBNL2A


---------------------------------------------------------------------------------

Gift geven voor ons eigen werk? Studiehuis Reshiet rekeningnummer NL03 INGB 000 8725 116. O.v.v. Gift Studiehuis. Todah/bedankt  (Op deze rekening dus niet voor de soldaten/Israel!)

Of via ANBI-Stichting Ammeech Ammi, rekeningnummer NL86 INGB 000 4358 913. O.v.v. voor het werk van Yair en Karen.

Scrol naar www.lema-ancha.com voor donaties voor deze belangrijke vrijwilligersorganisatie. Kijk op deze site als u vrijwilliger wilt worden om de Israelische boeren te helpen in Nitsana en/of om een donatie te doen. Warm aanbevolen!
 

Parasha B’midbar בְּמִדְבַּר, in de woestijn.

Afbeelding
We lezen Numeri 1:1-4:20; uit de Haftara lezen we Hosea 1:10-2:20 en we lezen Romeinen 9:22-33.

De Levieten komen in de plaats van de eerstgeborenen (2:11-13). Geen onbevoegde mag in de buurt van de tabernakel komen, noch de priestertaak uitoefenen op straffe van de dood. Meermaals wordt dit door God benadrukt; het is menens, zeker na het debacle van Nadabh en Abhihu, de zonen van Aharon die vreemd vuur brachten voor het aangezicht van de Heere.

Om de Levieten in de plaats te laten komen van alle eerstgeborenen van het volk Israël, moeten alle mannen boven de twintig geteld worden van de elf stammen, deze mannen zullen in het leger dienst doen. De Levieten zijn van de legerdienst vrijgesteld en doen dienst in en om de tabernakel. Bij het tellen blijkt dat 273 eerstgeborenen uit de elf stammen overblijven; zij worden gelost voor vijf sikkelen per hoofd (3:45-48) en dit geld wordt aan Aharon gegeven ten behoeve van de tempeldienst. Zo komt er een Leviet in de plaats voor elke eerstgeborene uit het volk Israël, hoofd voor hoofd, zonder ook maar iets aan het toeval over te laten.

Het is mooi om te lezen hoe het volk mag opbreken: stam voor stam, van oost naar noord met precies in het midden de tabernakel; deze wordt opgebroken zodra oost en zuid zijn opgebroken. Zodoende is de tabernakel veilig tussen het volk in bij het moment van verder trekken. Alles loopt zodoende precies in de pas, niemand loopt een ander in de weg en de tabernakel staat alweer op de nieuwe plek wanneer de laatste twee stammen, west en noord, zich nog vestigen.

In Hosea zien we de ontroerende tegenstelling in Gods karakter aangaande Zijn ontrouwe volk; Zijn enorme woede en Zijn belofte om het volk geheel te vergeten: “Niet Mijn volk (Lo ammi)!” “Geen medelijden (Lo ruchamah)!” En dan meteen daarop weer Zijn voornemen: “Ik zal haar lokken in de woestijn en spreken tot haar hart.” Wat een God, wat een Vader, wat een Man! Heeft het volk Israël afgedaan? Nee! Waarom niet? Om de doodeenvoudige reden dat God Zelf hen toch weer niet vergeet. Wie werkelijk nog meent te denken dat het volk Israël heeft afgedaan, die heeft geen rekening gehouden met God Zelf, laat ons toch vooral niet te klein van Hem denken!

Daarom is het zo raar dat de N.T. lezing hier alleen maar over een gedeelte van Romeinen 9 gaat. Deze teksten zijn niet apart te lezen van hoofdstuk 10 en 11. Want als we bij Romeinen 9 blijven hangen, dan zouden we werkelijk denken dat het volk Israël heeft afgedaan, maar het grotere plaatje moet in gedachten gehouden worden want de conclusie van Paulus is dat uiteindelijk het gehele volk Israël behouden zal worden (11:26)! God blijft dezelfde God. Het is heel link om Bijbelteksten die bij elkaar horen, uit elkaar te gaan trekken, daar krijgt men eenzijdigheden van en dan doen we God te kort. Hij heeft gekozen voor Zijn volk en wij zijn slechts geënt op dit volk als gelovigen uit de heidenen. Dus hebben wij ons netjes te gedragen en zonder hoogmoed dankbaar te zijn voor de wortel die ons draagt. Zo is het en niet anders..

Kijk ook eens op onze website

 www.studiehuisreshiet.nl

Heel veel studieplezier gewenst!

 
Studiehuis Reshiet, Israel
Yair en Karen Strijker
Geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier.