Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 249, 27 december 2015--

Geachte ,


                                                          Bestuur en medewerkers van de Stichting Marechaussee Contact (SMC) wensen                                                                       de begunstigers van onze stichting, hun partners en familieleden:
Over vier dagen een plezierig Oud en Nieuw en daarna een gezond, gezellig en gelukkig 2016.

Hetzelfde geldt voor (oud-)leden, beroeps en dienstplichtig, van de Koninklijke Marechaussee, hun organisaties en instanties die ook in 2015 weer veel belangstelling toonden voor SMC en ons ondersteunden bij het streven een kring van vrienden te vormen rondom de Koninklijke Marechaussee.

In dit verband vielen ons tijdens de kerstdagen twee citaten op die we naar de mening van SMC niet los van elkaar mogen zien.

Koning Willem-Alexander ging tijdens zijn traditionele kersttoespraak in op de waarde van de democratie en rechtstaat in Nederland, hij zei ‘Wij hoeven onze angst niet weg te stoppen’ en: ‘We moeten onze eigen manier van leven proberen te beschermen.'

CKMAR Luitenant-generaal Harry van den Brink wees er in een kerstwens aan zijn collega’s op, dat de KMar met 2015 een druk jaar achter zich laat en ‘ U heeft zich stuk voor stuk weer van uw beste kant laten zien. Allemaal voor de veiligheid van Nederland.'


KMar-jaaroverzicht  December is traditioneel de maand  van terugblikken. In het KMar Magazine is dat gedaan met een film van zes minuten, waarin te zien is wat de generaal bedoelt met zijn opmerking over het drukke jaar 2015. U kunt deze film hier bekijken.


Belangrijke mededeling   Op verzoek van onze penningmeester doen we u hierbij een mededeling van huishoudelijke aard. In januari 2016 worden de begunstigers-bijdragen automatisch geïnd bij begunstigers die een machtiging hebben afgegeven. Zij die geen machtiging hebben afgegeven kregen een brief bijgevoegd bij het decembernummer van Marechaussee Contact. Zoals bekend geeft SMC er om meerdere redenen de voorkeur aan dat begunstigers een machtiging afgeven, dit bespaart zowel werk als kosten! 


Uitreiking Nobel-insignes info #4  Zoals we al eerder meedeelden heeft SMC de organisatie op zich genomen van de bijeenkomst waarop de Nobelprijs draag-insignes aan Libanon-veteranen, beroeps en dienstplichtig, van de Koninklijke Marechaussee  zullen worden uitgereikt.  De uitreiking is bestemd voor zowel SMC-begunstigers als overige marechaussees die in Libanon gediend hebben. Het programma is inmiddels ook bekend geworden: 22 januari 2016 | Koning Willem III-kazerne |10.30 ontvangst  | 11.15 toespraken | 11.45 uitreikingen | 12.15 aperitief | 13.15 lunch | 14.15 einde. Zie ook pagina 6 van het decembernummer van Marechaussee Contact dat sinds eergisteren op de post is gegaan.


Contactmiddag te Buren Ook in 2016 wordt het SMC-jaar weer geopend met de jaarlijkse contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren en wel op 10 maart . Op pagina 6 van  het decembernummer van Marechaussee Contact is in de agendarubriek nadere informatie opgenomen. De telkens weer geslaagde contactmiddag is voor alle SMC-begunstigers bestemd. Kom ook eens een keer!


Jaarvergadering Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)  Tijdens de hierboven genoemde contactmiddag zal RVMC haar jaarvergadering houden. In de loop van de middag gaan de RVMC-leden naar een separate vergaderruimte, om zich later weer bij de overige deelnemers aan de contactmiddag te voegen. Nadere informatie o.a. over agendapunten volgt zowel op onze website als in een van de komende nieuwsbrieven.


Rectificatie Onderaan pagina 15 van het decembernummer van Marechaussee Contact wordt per abuis de indruk gewekt dat Cees van de Steur het betreffende artikel ( reünie 1955-4 dpl.) heeft geschreven. Dit is onjuist, Cees is de inzender, de schrijver is Piet van Rijn, hem komen de credits toe! Dus bedanken we Cees voor het inzenden en Piet voor zijn verslag.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

25-12-2015 Marechaussee treft grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aan.
24-12-2015 Kijktip! Missie MAX
24-12-2015 'Topambtenaar Erik Akerboom wordt nieuwe politiechef'
24-12-2015 Zeven vreemdelingen aangetroffen in een vrachtwagen in Venlo
23-12-2015 Ministers op kerstvisite bij militairen in Mali
22-12-2015 Dijsselbloem: in voorjaar besluit over meer geld voor defensie
21-12-2015 Wapens marechaussee repatriërings-missie MH17 werden door fout teruggestuurd
20-12-2015 Videojaar-overzicht KMar 2015


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen zolang de voorraad strekt het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Het boek is  voor bezoekers van het museum  in de museumwinkel van het  Marechausseemuseum te koop, speciale prijs : € 25,-- . Een cadeau voor Sint Nicolaas of voor onder de Kerstboom?


SMC-begunstiger worden? Voor € 15,-- per jaar ondersteunen bijna drieduizend begunstigers onze stichting. In ruil daarvoor ontvangen ze zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Daarnaast verleent SMC algemene en persoonlijke diensten aan haar begunstigers, zoals excursies, bijeenkomsten, reünies, informatie over de KMar anno 2015 en aan en over KMar-veteranen en reservisten etc.  Bent u  oud-marechaussee, beroeps of dienstplichtig en nog geen begunstiger, dan vragen we u te overwegen begunstiger van SMC te worden, duizenden gingen u sinds 1975 voor! ( en als extra premie ontvangt u bovengenoemd boek als welkomstgeschenk bij aanmelding voor minimaal twee jaar!, zo lang de voorraad strekt.)   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129. 


Reünie beroepslichtingen:


1961-4 In 2016 is het 55 jaar geleden dat deze lichting aan haar Marechaussee-loopbaan begon. Om die reden willen enkelen van hen weten of er belangstelling is voor een reünie. Op pagina 7 van het deze week verschenen blad Marechaussee Contact is een oproep geplaatst.


1962-5 Johannes Linker van deze lichting is al een tijdje bezig met het zoeken naar de huidige adressen van zijn lichtingsgenoten. Hij probeert een reünie te organiseren, omdat het zoals hij het zelf uitdrukt: 'Na 53 jaar wordt het tijd om elkaar weer eens te zien.' Ongeveer 24 oud-collega's heeft hij al kunnen traceren.  Op zijn verzoek maken we in deze nieuwsbrief melding van zijn initiatief. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met: linker1944@home.nl | de gedachten gaan uit naar een reünie in de Koning Willem III-kazerne te houden in het voorjaar van 2016 | nadere informatie volgt bijtijds. 


1971-6 In onze nieuwsbrief van 22 november jl. was een korte impressie te lezen van de reünie die deze lichting op 17 november hield. Helaas was de deadline (18 november 2015) voor het aanleveren van kopij voor het decembernummer van Marechaussee Contact al verstreken. In het decembernummer was geen plaats meer voor het uitvoerig verslag met foto's. Dit zal nu in het eerste nummer van 2016 geplaatst worden.


1966-6 Martin Goossens liet ons weten dat de beroepslichting 1966-6 een reünie probeert te organiseren. Het initiatief is mede afkomstig van zijn lichtingsgenoot  Noppeney. Informatie:  Locatie, nader te bepalen | november 2016 Geïnteresseerd? s.v.p..mailen naar pj.noppeney@quicknet.nl  goossens.martin@planet.nl 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

22-01-2016 SMC/KMar Uitreiking Nobel-insignes Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
10-03-2016 SMC Contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren
02-06-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-1 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  | locatie vooralsnog onder voorbehoud
27-07-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-4 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
09-09-2016   Reünie Beroepslichting  | 1976-5 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn 
     
     

Museum tijdens kerstvakantie  Het Marechausseemuseum is tijdens de kerstvakantie ( tot en met zondag 3 januari 2016) extra lang geopend zijn. En wel van 11.00 tot 16.30 uur. Voor (klein-) kinderen zullen er extra activiteiten worden georganiseerd, zoals het inkleuren van kerst- en nieuwjaarskaarten die door het museumteam naar KMar-personeel in missiegebieden zullen worden gestuurd. Ook wordt een speurtocht uitgezet, waarbij in het museum her en der geplaatste kerstmannen kunnen worden geteld. Kinderen die het juiste aantal gevonden hebben ontvangen een attentie. Er is ook een schmink- en verkleedplek ingericht.

Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

10-03- 2016   SMC-contactdag | Marechausseemuseum | Buren   Noteer datum al vast | info volgt
12-03- 2016   Foto's determineren | Bronbeek | Arnhem
     

 

Redactie SMC  

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website